Werkwijze > Melden overlijden

Krijgt u te maken met het overlijden van een dierbare, bijvoorbeeld uw partner, gezins- of familielid? Neem dan telefonisch contact op met ons. Dat kan dag én nacht. Vanzelfsprekend zullen wij u als nabestaande op de eerste plaats condoleren. We noteren enkele gegevens, zoals persoonsgegevens, adresgegevens, het tijdstip en plaats van overlijden. We bepalen samen een tijdstip wanneer we langskomen om alles te bespreken.

 

vorige: werkwijze volgende: verzorgen van de overledene

 

C.G.J. Onderwater • Dijk 1a • 2731 AA Benthuizen • (079) 342 29 06 dag en nacht • design: internet.preset